Decyzje środowiskowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

2015-09-30

Lutomiersk, 30.09.2015r.

 

Znak: RRiGZ.6220.Z.1-2.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U., 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.09.2015r. została wydana decyzja znak: RRiGZ.6220.D.01.2015 nr 1 o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lutomiersk”.

W związku z powyższym informuję, że z wyżej wymienioną decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II 11 pok. 12 w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek -piątek 730-1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

2015-09-11

Lutomiersk, dnia 10.09.2015.

 Znak: RRiGZ.6220.Z.1.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutomiersk.   

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

2015-08-18

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 103408E w miejscowości Zalew” na działkach o nr ewid. 16, 68, 170 obręb Zalew.  

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2015-07-21
Data publikacji:2015-07-21
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:13257