Rejestr Instytucji Kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2015

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutomiersk:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno-Samorządowy w Urzędzie Gminy Lutomiersk.
 2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
   • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Dokumenty do pobrania:

Rejestr instytucji kultury

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2015-08-31
Data publikacji:2015-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1672