Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

 

podinspektor Milena Andrysiak

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 4

tel. 43 677 50 11 (wew. 208)

3

Podstawa prawna

·         Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

·         Uchwała  NR XXIX/157/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

Wymagane dokumenty

Deklaracja do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. J. Pawła II 12, I piętro, pokój nr 4 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy [link do wniosku]

5

Opłaty

Brak

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Brak

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7.30 – 16.30

                      wt. - czw. 7.30-15.30

                       pt.7.30-14.30

9

Uwagi

·         Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Lutomiersk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

·     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

·         Nie złożenie deklaracji w terminie określonym w/w punktach albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

·         Stawki opłat :

24 zł od osoby/ miesiąc – przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości

48 zł od osoby/ miesiąc – przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów w nieruchomości

Stawkę opłaty od osoby ustala Rada Gminy Lutomiersk.

10

Formularz do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Milena Andrysiak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3937