Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11      www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

1. Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

kierownik Krzysztof Pacholak

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 1

tel. 43 677 50 11 (wew. 152)

3

Podstawa prawna

·         art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.),

·         art. 1, 4, 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

4

Wymagane dokumenty

·         Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg załącznika wzorów druków).

·         Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wg załącznika wzorów druków).

Druki w/w wniosków dostępne w Urzędzie Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 1.

5

Opłaty

Opłata skarbowa:

za wypis

·      30,00 zł - do 5 stron

·      50,00 zł - powyżej 5 stron

za wyrys

·      20,00 zł - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu  A4

·      nie więcej niż 200,00 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

6

Termin załatwiania sprawy

14 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach:  pn. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego zagospodarowania przestrzennego

·         Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Krzystof Pacholak
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2185