Informacja Wójta Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2018

Lutomiersk, dn. 11.01.2018 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 11 i 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/195/16 Rady Gminy Lutomiersk w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, informuję, że dotacja udzielona Stowarzyszeniu – Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, z siedzibą Plac Jana Pawła II nr 13, 95-083 Lutomiersk na realizację w 2017 r. zadania publicznego pod nazwą „Podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – „kultura, tradycja, wspólnota” została rozliczona prawidłowo.

Przekazana dotacja stanowiła kwotę 10 000,00 zł. Zwrot dotacji na rachunek bankowy gminy w wysokości 1378,86 zł  nastąpił w dniu 15.12.2017 r.
Dotację rozliczono do kwoty 8.621,14 zł.

Dotacja wykorzystana zgodnie z celem oferty na jaki została udzielona.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-01-11
Data publikacji:2018-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:290