Informacja Wójta Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

                                                                                                                  Lutomiersk, dn. 24.05.2018 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, Zarządzenia Nr 452/18 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej II tura 2018 rok, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Wsi Dziektarzew Dziektarzew 16A, 95-083 Lutomiersk, na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - II tura 2018 rok.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:445