OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY CHARBICE DOLNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

 

Lutomiersk, dnia 05.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 22 maja 2018 r., Pana Henryka Wdowczyka, ul. Piłsudskiego 47, 95-050 Konstantynów Łódzki, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działce nr ewid. 61 oraz na części działki nr ewid. 22 (obręb 6 Charbice Dolne), położonych w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk. 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 05.06.2018 r.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:344