OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY DZIEKTARZEW, CZOŁCZYN, LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2019

Lutomiersk, dnia 04.10.2019 r.

 

Znak: RRiGZ.6733.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z późn. zm. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 września 2019 r., PROCAD Sp. j., działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działek nr ewid.: 9 (obręb 9 Dziektarzew), 579 (obręb 8 Czołczyn), położonych w gminie Lutomiersk.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, pokój nr 1.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.


 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 04.10.2019 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-10-04
Data publikacji:2019-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:376