DECYZJA KOŃCZĄCA -OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK CEL PUBLICZNY LUTOMIERSK, DZIEKTARZEW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2019

 

 

DECYZJA KOŃCZĄCA

 

Lutomiersk, dnia 24.10.2019 r.

Znak: RRiGZ.6733.6.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24.10.2019 r. została wydana decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 180 na części działki nr ewid. 955/2 (obręb 14 Lutomiersk), oraz części działki nr ewid. 34 (obręb 9 Dziektarzew), położonych w gminie Lutomiersk.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk.

 

 

  Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-10-24
Data publikacji:2019-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Beata Rychlik
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Rychlik
Liczba odwiedzin:414