Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018

2017-11-08

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

2017-05-25

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 sporządzono na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały    Nr XXX/208/12 Rady Gminy Lutomiersk w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” działającymi na jej terenie, na lata 2013 – 2016.

 W 2016 r. Gmina Lutomiersk na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazała kwotę 10 000,00 złotych. Organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę 9 975,69 zł. Różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanej, a kwotą dotacji wykorzystanej wyniosła 24,45 zł i została zwrócona do budżetu gminy jako niewykorzystana część dotacji wraz z należnymi odsetkami za nieterminowy jej zwrot.

 

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY

2017-01-17

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-11-14
Data publikacji:2016-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3652