Urząd Gminy Lutomiersk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

2018-01-12

Lutomiersk, 11.01.2018r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lutomiersku została wybrana Pani Małgorzata Kucharska zamieszkała we Wrzącej.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata Kucharska złożyła ofertę w terminie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lutomiersku.

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej .  Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się wiedzą i znajomością ustaw i przepisów obowiązującego prawa związanych z zakresem wykonywania zadań na oferowanym stanowisku. Ponadto Pani Małgorzata zaprezentowała koncepcję organizacji pracy GOPS oraz programu działania na stanowisku Kierownika GOPS , które gwarantują  właściwy sposób kierowania jednostką organizacyjną gminy.

Podczas naboru pozytywnie oceniono przydatność kandydatki do wykonywania pracy na wolnym stanowisku urzędniczym Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Tadeusz Borkowski

 

 

 

 

WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

2017-12-12

WÓJT GMINY LUTOMIERSKO GŁASZA  NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

 
Data publikacji ogłoszenia: 12 grudnia 2017 roku
Termin składania ofert do: 29 grudnia 2017 roku

 

Czytaj więcej o: WÓJT GMINY LUTOMIERSK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

2017-11-13

                                                              Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze                                                                 

   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

 

Wójt Gminy Lutomiersk informuje ,że nabór  na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lutomiersku nie został rozstrzygnięty.

 

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat nie wykazał się wystarczającą wiedzą  i doświadczeniem zawodowym, a zaprezentowana koncepcja organizacji pracy GOPS oraz programu działania na stanowisku Kierownika GOPS nie gwarantowały właściwego sposobu kierowania jednostką organizacyjną gminy. W związku w powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

Lutomiersk, 13.11.2017r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-09-27
Data publikacji:2016-09-27
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4926